Education

Fireheart Man Education: Støtte og Bidrag til verden 

Fireheart Man er glad og taknemmelig for at kunne bidrage med handlekraft, visdom og styrke til at støtte projekter, ideer og mennesker, der gør verden til et bedre sted at være. Især med fokus på at fremme og styrke børn og unges livsvilkår og livskvalitet – via hjælp til selvhjælp. 

Motivation og baggrund for oprettelse af Fireheart Man Education:  Erkendelse og værdsættelse af at det vi har fået og får igennem livet, tusind tak for dette, som vi både skal og vil give godt tilbage igen dagligt i verden og universet   

Fireheart Man går altid med hjertet forrest.